Le Chef – Bezpieczny i pewny starter

BÖCKER Le Chef jest kulturą starterową do pszennej fermentacji. Z jego pomocą drożdże mogą
być wytwarzane w fermentacjach piekarni. Ten całkowicie niezależny i elastyczny proces
fermentacji wytwarza zaczyn z tolerancją roboczą 24 godziny. Z zakwasu BÖCKER »Le Chef«
proces fermentacji jest bezpieczny pod względem mikro-biologicznym. Zrównoważony stosunek
bakterii mlekowych i drożdży zakwasowych prowadzi do powstania owocowego aromatu
naturalnych drożdży.

 

BÖCKER Le Chef jest oparty na tradycyjnej recepturze w której drożdże są uprawiane
ze zbóż i owoców – zacier.

 

Zalety:
– Bezpieczny i owocowy smak tradycyjnych chlebów pszennych.
– Umożliwia pieczenie bez drożdży piekarskich.

 

Dawkowanie:
W procesie dwustoponiowym BÖCKER Le Chef nadaje się do optymalizacji aromatu
w pieczywie pszennym. BÖCKER Le Chef można stosować jako kulturę starterową do własnej
produkcji drożdży zakwasowych.

 

Pakowanie:
BÖCKER Le Chef ma konsynstencję mokrej kruszonki w 2kg PE torebkach.