Książka „Zakwas”

Inne produkty

Jak zakwas wpływa na jakość pieczywa i jego właściwości odżywcze?
Jakie są techniki prowadzenia kwasu pszennego i żytniego?

W książce przedstawiono wyniki badań w zakresie prowadzenia zakwasu – zarówno z perspektywy naukowej, jak i empirycznej – oraz cenne i praktyczne wskazówki, pomocne w kłopotliwych sytuacjach. W publikacji uwzględniono takie zagadnienia jak procesy metaboliczne zachodzące podczas fermentacji zakwasu, czy też metody biologii molekularnej służące analizowaniu jego mikroflory.

W książce zawarto również informacje dotyczące m.in.:

– prowadzenia zakwasu żytniego i pszennego
– zasad działania urządzeń do produkcji zakwasów wraz z prezentacją ich wad i zalet
– możliwości dostosowania metody prowadzenia zakwasu do indywidualnych potrzeb
– kultur starterowych do wyprowadzania zakwasów w zakładach piekarniczych.

Niezastąpiony poradnik dla wszystkich, którzy chcą opanować sztukę tworzenia optymalnego zakwasu.