RODO

Informacje o przetwarzanych danych

w firmie „MALMON Radosław Malmon”, Trablice 65a, 26-624 Kowala

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych podczas podawania informacji w formularzu kontaktowym niezbędnych do realizacji Państwa zapytań i zamówień, jest firma MALMON Radosław Malmon z siedzibą w Trablicach 65a, 26-624 Kowala. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i ewentualnego wystawiania dokumentów handlowych, listów przewozowych itp., rozliczania i archiwizowania tych dokumentów oraz do kontaktu telefonicznego lub przez pocztę e-mail w celu przyjmowania/składania zamówień, wyjaśniania reklamacji itp. (związanych z realizacją złożonych przez Państwa zamówień). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Państwa informacji do firmy „MALMON Radosław Malmon” o zakończeniu współpracy lub zgłoszenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez MALMON Radosław Malmon narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Prawa osób, których dane dotyczą:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

– prawo do sprostowania danych;

– prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

– oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę.

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślijcie wiadomość na adres e-mail: rodo@malmon.eu lub prosimy o kontakt telefoniczny z działem księgowości pod nr tel. +48 44 754 24 56 w.32