Wdrożenie na rynek innowacyjnego płynnego startera do delikatnie zakwaszonych fermentacji piekarskich

Projekt pn. „Wdrożenie na rynek innowacyjnego płynnego startera do delikatnie zakwaszonych fermentacji piekarskich”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek.

Beneficjentem projektu jest „MALMON” Malmon Radosław.

Celem Projektu jest wdrożenie (zakupionych) wyników prac B+R, a następnie rozpoczęcie produkcji i sprzedaży innowacyjnego startera do delikatnie zakwaszonych wyrobów piekarniczych – startera Milanese Lievito Naturale w postaci płynnej mieszaniny mąki, wody i specjalnej mieszaniny mikroflor.

Realizacja Projektu przyczyni się do wejścia Wnioskodawcy w segment produkcji i rozszerzenia oferty produktowej o produkt dotychczas niedostępny na terenie RP, tj. starter piekarski w formie płynnej na bazie żywych kultur bakterii: szczepu kultur bakterii mlekowych L. Sanfranciscensis z dodatkiem szczepów z rodziny pediokoków / Weissella.

Projekt zakłada podjęcie szeregu działań inwestycyjnych, mających na celu rozpoczęcie produkcji i sprzedaży innowacyjnego startera do delikatnie zakwaszonych wyrobów piekarniczych – startera Milanese Lievito Naturale. „MALMON” Malmon Radosław przeprowadzi w ramach projektu następujące działania:

1 Budowa budynku produkcyjnego

2 Zakup, dostawa, montaż wyposażenia budynku produkcyjnego

3 Prace przygotowawcze do rozpoczęcia procesu produkcji i sprzedaży nowego produktu

4 Uruchomienie instalacji produkcyjnej.

5 Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży innowacyjnego wyrobu.

Działania projektowe są prowadzone w okresie od 01.03.2021 do 31.12.2022 r.

1. WARTOŚĆ PROJEKTU 3 304 609,06zł

2. WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 477 670,72zł