Le Chef – Bezpieczny i pewny starter

BÖCKER Le Chef jest kulturą starterową do pszennej fermentacji. Z jego pomocą drożdże mogą być wytwarzane w fermentacjach piekarni. Ten całkowicie niezależny i elastyczny proces fermentacji wytwarza zaczyn z tolerancją roboczą 24 godziny. Z zakwasu BÖCKER »Le Chef« proces fermentacji jest bezpieczny pod względem mikro-biologicznym. Zrównoważony stosunek bakterii mlekowych i drożdży zakwasowych prowadzi do powstania […]